Vårt integritetslöfte

GAMBLING.COM GROUP LIMITED – POLICY FÖR SEKRETESS OCH COOKIES

GDC Media Limited, ett dotterbolag till Gambling.com Group Limited (Nasdaq: GAMB)
(“GAMB”), äger de webbplatser som drivs av och på uppdrag av koncernen.

Termerna “GDC“, “vi“, “oss“, “vår” eller “våra” avser kollektivt GAMB och dess
nuvarande och framtida dotterbolag (“Koncernmedlemmar“).

GDC Media Limited har licensierat driften av vissa GDC:s webbplatser på vissa geografiska
platser till andra koncernmedlemmar, inklusive:

(a) Alla GDC-webbplatser som är verksamma i USA till GDC America Inc., ett
dotterbolag till GAMB.

(b) vissa GDC-webbplatser som verkar i USA till Roto Sports, Inc., ett GAMB-
dotterbolag, under en underlicens från GDC America; och

(c) vissa GDC-webbplatser som är verksamma över hela världen (exklusive USA), till
NDC Media Limited, ett GAMB-dotterbolag.

Denna Sekretess- och Cookies Policy (“Policy”) beskriver praxis för GDC Media Limited,
inklusive de gruppmedlemmar som är involverade i driften av GDC:s webbplatser på olika
geografiska platser och de rättigheter och val som är tillgängliga för enskilda personer när
det gäller Personuppgifter.

SYFTET MED DENNA POLICY

GDC respekterar din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter.
Personuppgifter avser all information som hänför sig till en identifierbar individ. Det
omfattar inte uppgifter där förmågan att identifiera en individ har tagits bort (anonyma
uppgifter).

Denna policy beskriver rättigheter och val avseende dina personuppgifter. Det är viktigt
att du läser policyn noggrant. Om du har några frågor om denna policy, inklusive
eventuella förfrågningar om att utöva dina juridiska rättigheter, vänligen kontakta oss
med hjälp av uppgifterna nedan.

Vi kan ändra denna policy efter behov för vissa GDC-tjänster och följa lokala lagar och
förordningar runt om i världen, till exempel genom att tillhandahålla kompletterande
information i vissa länder. Detta integritetsmeddelande gäller inte för GDC:s behandling
av personalens personuppgifter, såsom anställda och entreprenörer.

Vi tillhandahåller också viktig ytterligare information här som endast är tillämplig på
enskilda personer som befinner sig inom Europeiska unionens medlemsstater, länder i
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien och Schweiz (gemensamt
kallat “Europa” eller “Europeiska“) och för enskilda personer i delstaten Kalifornien, USA:

 • Europeiska användare bör läsa den viktiga information som ges nedan om
  överföring av personuppgifter utanför Europa.
 • Invånare i Kalifornien bör läsa den viktiga information som anges nedan angående
  vår hantering av personuppgifterna.

Våra webbplatser kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, plugin-program och
applikationer. Genom att klicka på dessa länkar eller aktivera dessa anslutningar kan du
tillåta att tredje part samlar in, använder eller på annat sätt hanterar data om dig. Vi
kontrollerar inte dessa tredjepartswebbplatser och ansvarar inte för deras
sekretesspolicyer. När du lämnar någon av våra webbplatser rekommenderar vi dig att
läsa sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN

Vi samlar in personuppgifter om individer från olika källor som beskrivs nedan. I
tillämpliga fall anger vi om och varför enskilda personer måste förse oss med
personuppgifter samt konsekvenserna av att inte göra det. Vi kan samla in, använda, lagra
och överföra olika typer av personuppgifter om dig (“Personuppgifter“) som vi har grupperat enligt följande:

Personlig information” innehåller all information som du kan identifieras med personligen, inklusive ditt namn, efternamn, e-postadress, telefonnummer eller
mobilnummer.

Profildata” innehåller ett användarnamn, lösenord och en profilbild som en individ kan etablera och ladda upp på en av våra webbplatser eller mobilapplikationer, tillsammans med annan information som en individ anger i sin kontoprofil;

Finansiella kontouppgifter” omfattar betalkortsuppgifter eller bankkontouppgifter;

Rekryteringsprocessdata” omfattar CV och personliga brev för en arbetssökande och anteckningar som gjorts under din rekryteringsprocess avseende en jobbansökan och intervju med en arbetssökande; Övrig information från en jobbsökande, såsom yrkesmässiga referenser färdigheter, utbildnings- och arbetshistoria samt annan
information av den typ som finns i ett CV eller personligt brev;

Teknisk data” omfattar IP-adress (internetprotokoll), webbläsartyp och version, tidszonsinställning och plats, operativsystem och plattform samt annan teknik på de
enheter du använder för att komma åt våra webbplatser;

Användningsdata” innehåller information om hur du använder våra webbplatser.

Vi kan också samla in, använda och dela “Aggregerade data” såsom statistiska eller demografiska uppgifter för alla ändamål. Aggregerade uppgifter kan härledas från dina personuppgifter men anses inte vara personuppgifter enligt lag eftersom dessa uppgifter inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet.

Vi samlar inte in någon information om din ras, etnicitet, religiösa eller filosofiska
övertygelser, sexuell läggning, politiska åsikter, fackföreningsmedlemskap, information
om din hälsa samt genetisk och biometrisk data. Men om du söker jobb hos oss samlar vi
in information om fällande domar och brott.

Vi samlar automatiskt in teknisk data och användningsdata. Om du använder en mobil
enhet samlar vi in data som identifierar din mobila enhet, enhetsspecifika inställningar
och egenskaper, appkrascher och annan systemaktivitet.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan använda olika metoder för att samla in data från och om dig, inklusive följande:

 • Via direkta interaktioner. Du kan ge oss dina personuppgifter och
  rekryteringsprocessdata genom att: a) fylla i ett ansökningsformulär på vår
  karriärsida, b) tillhandahålla en e-postadress för att registrera dig på våra
  webbplatser och/eller ta emot vårt nyhetsbrev, eller c) tillhandahålla dina
  kontaktuppgifter via vårt registreringsformulär och/eller nyhetsbrev.
 • Automatiserad teknik. När du interagerar med våra webbplatser samlar vi
  automatiskt in teknisk data om din utrustning, webbläsaraktioner och mönster. Vi
  samlar in dessa data genom att använda cookies, serverloggar och annan liknande
  teknik.
 • Tredje part eller offentligt tillgängliga källor. Vi kan samarbeta med tredje part (till
  exempel innehållsleverantörer och analysföretag inklusive Google Analytics,
  OptinMonster, Hotjar och Convert.com) för att hjälpa oss att förbättra tjänsterna på
  vår webbplats, inklusive för att ge dig relevant och intressant innehåll och för att
  genomföra analyser och mätningar för att förstå hur våra tjänster används. Dessa
  företag kan samla in information från dig automatiskt i samband med ditt besök.

Generellt kan våra webbplatser nås och användas utan registrering och utan att behöva
tillhandahålla oss några personuppgifter (personuppgifter, profildata och/eller
rekryteringsprocessdata). Du kan välja att få information om kampanjer, bonusar, spel,
tips och strategi genom att prenumerera på vår e-postlista genom att ange din e-
postadress. Du kan när som helst välja att inte ta emot sådan kommunikation genom att
meddela oss eller klicka på knappen “avsluta prenumerationen” i något av våra e-postmeddelanden till dig. Om du kontaktar oss, antingen via e-post, kontaktformulär eller
i andra skrifter, kan vi behålla en kopia av den korrespondensen. Vi kommer inte att dela
dina personuppgifter med tredje part i marknadsföringssyfte såvida du inte har gett oss
ditt uttryckliga samtycke till att göra det.

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan använda dina personuppgifter i syfte att:

Tillhandahålla våra tjänster, vilket kan innefatta:

 • Driva, utvärdera, underhålla, förbättra och tillhandahålla funktioner och
  funktionalitet hos våra tjänster;
 • Genomföra en betalningstransaktion som initierats av dig;
 • Kommunicera med dig angående ditt konto med oss, om du har ett, inklusive
  genom att skicka tjänstrelaterade e-postmeddelanden eller meddelanden (t.ex.
  meddelanden om kontoverifiering, ändringar eller uppdateringar av
  funktionaliteten hos våra tjänster, tekniska meddelanden och
  säkerhetsmeddelanden och varningar samt supportmeddelanden)
 • Anpassa det sätt på vilket vi tillhandahåller våra tjänster;
 • Administrera och skydda vår verksamhet; och
 • Support och underhåll för våra tjänster, inklusive att svara på dina servicerelaterade
  förfrågningar, frågor och feedback.

För forskning och utveckling

Vi använder den information vi samlar in för våra egna forsknings- och utvecklingssyften,
vilket inkluderar:

 • Utveckla eller förbättra våra tjänster; och
 • Utveckla och skapa analyser och relaterad rapportering.

Marknadsföring

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att skapa en uppfattning om vilka
tjänster vi tror att du vill eller behöver eller vad som kan vara av intresse för dig.

Vi kan komma att kontakta dig med marknadsföringskommunikation med hjälp av de
personuppgifter som du har tillhandahållit oss om du aktivt har uttryckt ditt intresse för
att utnyttja våra tjänster eller har utnyttjat våra tjänster och, i vilket fall som helst, du inte
har valt att inte ta emot den marknadsföringen, i den utsträckning som tillåts av tillämplig
lag.

Du kan be oss att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden till dig när som helst genom
att kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan eller klicka på länken för att avanmäla dig
som ingår i varje marknadsföringsmeddelande.

Om du väljer att inte ta emot våra marknadsföringsmeddelanden fortsätter vi att utföra
våra andra relevanta aktiviteter med hjälp av dina personuppgifter, inklusive att skicka
meddelanden som inte är marknadsföring.

Hantering av vår rekrytering och behandling av anställningsansökningar

Vi behandlar personuppgifter, till exempel information som lämnas till oss i en
jobbansökan, för att underlätta vår rekryteringsverksamhet och behandla
anställningsansökningar, till exempel genom att utvärdera en jobbsökande för en
anställningsverksamhet och övervaka rekryteringsstatistik.

Följer lagen

Vi använder dina personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt och lämpligt för att
följa gällande lagar, lagliga förfrågningar och juridiska processer, till exempel för att svara
på stämningar eller förfrågningar från myndigheter.

Efterlevnad, bedrägeribekämpning och säkerhet

Vi använder dina personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt eller lämpligt för att
(a) genomdriva de villkor som styr våra tjänster; (b) skydda våra rättigheter, integritet,
säkerhet eller egendom och/eller dina eller andras; och (c) skydda, utreda och avskräcka
från bedräglig, skadlig, obehörig, oetisk eller olaglig verksamhet.

Med ditt samtycke

I vissa jurisdiktioner kan tillämplig lag kräva att vi begär ditt samtycke till att använda dina
personuppgifter i vissa sammanhang, till exempel när vi vill skicka vissa
marknadsföringsmeddelanden till dig. Om vi begär ditt samtycke till att använda dina
personuppgifter har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst på det sätt som
anges när vi begärde samtycke eller genom att kontakta oss. Om du har samtyckt till att ta
emot marknadsföringskommunikation från våra tredjepartspartners kan du dra tillbaka
ditt samtycke genom att kontakta dessa partners direkt.

Skapa anonyma data

Vi kan skapa anonyma uppgifter från dina personuppgifter och andra personer vars
personuppgifter vi samlar in. Vi gör personuppgifter till anonyma uppgifter genom att
exkludera information som gör uppgifterna personligt identifierbara för dig och använder
dessa anonyma uppgifter för våra lagliga affärssyften.

TILL VEM TILLHANDAHÅLLER VI PERSONUPPGIFTER

Vi kan behöva dela dina uppgifter till följande parter:

Gruppmedlemmar

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra gruppmedlemmar för ändamål som
överensstämmer med denna policy.

Tjänsteleverantörer

Vi kan anställa tredje parter för att administrera och tillhandahålla tjänster å våra vägnar
(t.ex. tredje part som tillhandahåller kundsupport, tredje parter som vi anlitar för att vara
värd för, hantera, underhålla och utveckla våra webbplatser, mobila applikationer och IT-
system och tredje parter som hjälper oss att hantera betalningar). Dessa tredje parter får
endast använda din information enligt instruktioner från oss och på ett sätt som är
förenligt med denna policy. Dessa tredje parter är förbjudna att använda eller lämna ut
din information för något annat syfte.

Deltagare i transaktionsbearbetningskedjan

Vi kan dela dina personuppgifter med företag i transaktionsbearbetningskedjan i samband
med behandlingen av en betalningstransaktion, såsom handlare, banker eller andra
kortutfärdare, kortföreningar, betalnätoperatörer och deras medlemmar.

Professionella rådgivare

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till professionella rådgivare, såsom
advokater, bankirer, revisorer och försäkringsgivare, vid behov, inom ramen för de
professionella tjänster som de tillhandahåller oss.

Efterlevnad av lagar och brottsbekämpning; Skydd och säkerhet

GDC kan lämna ut information om dig till myndigheter eller brottsbekämpande
tjänstemän eller privata parter enligt vad som krävs enligt lag, och lämna ut och använda
sådan information som vi anser vara nödvändiga eller lämpliga för att (a) följa tillämpliga
lagar och lagliga förfrågningar och rättsliga processer, till exempel för att svara på
stämningar eller förfrågningar från myndigheter; (b) genomdriva de villkor som styr våra
tjänster; (c) skydda vår rättighet, integritet, säkerhet eller egendom och/eller dina eller
andras; och (d) skydda, utreda och avskräcka från bedräglig, skadlig, obehörig, oetisk eller
olaglig verksamhet.

DATASÄKERHET OCH LAGRING

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter
oavsiktligt förloras, används eller nås på ett obehörigt sätt, ändras eller avslöjas.
Dessutom begränsar vi åtkomsten till dina personuppgifter till de anställda, agenter,
entreprenörer, dotterbolag och andra tredje parter som har ett affärsbehov att ta del av
dem. De kommer endast att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner, och
de omfattas av en tystnadsplikt. Vi har infört kommersiellt rimliga förfaranden för att
hantera eventuella misstänkta personuppgiftsincidenter och kommer att meddela dig och
tillämplig tillsynsmyndighet om ett brott där vi enligt lag är skyldiga att göra det.

Vi kommer att behandla och lagra relevanta personuppgifter så länge det är nödvändigt
eller obligatoriskt för att uppfylla våra lagliga, avtalsenliga eller lagstadgade skyldigheter
och/eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

DINA RÄTTIGHETER OCH VAL

I det här avsnittet beskriver vi vilka rättigheter och val som är tillgängliga för alla
användare. Användare som befinner sig i Europa kan läsa ytterligare information om sina
rättigheter i punkt 8 nedan.

Marknadsföringskommunikation

Du kan be oss att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden till dig när som helst genom
att kontakta oss eller klicka på länken för att avanmäla dig som ingår i varje
marknadsföringsmeddelande. Du kan fortsätta att få tjänstrelaterade och andra
meddelanden som inte är marknadsföring.

Välja att inte tillhandahålla dina personuppgifter

Om vi begär personuppgifter direkt från dig behöver du inte lämna dem till oss. Om du
bestämmer dig för att inte lämna den begärda informationen kan vi under vissa
omständigheter inte kunna tillhandahålla tjänster till dig. Vi kanske till exempel inte kan
behandla din transaktion.

Åtkomst till, modifiering eller radering av din information
I vissa jurisdiktioner kan tillämplig lag ge enskilda personer rätt att få tillgång till, ändra
eller radera sina personuppgifter. Du kan kontakta GDC direkt för att begära tillgång till,
ändra eller radera din information. Vi kanske inte kan ge tillgång till, ändra eller radera din
information under alla omständigheter.

Klagomål
Om du har ett klagomål angående vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta
vårt dataskyddsombud med hjälp av kontaktinformationen nedan. Vi begär att ett
klagomål görs skriftligen. Ange information om ditt problem eller klagomål så att vi kan
undersöka det. Vi kommer att avgöra om vi ska vidta åtgärder som svar på ditt klagomål,
vilket, om vi gör det, kan innefatta interna diskussioner med relevanta
företagsrepresentanter. Vi kan kontakta dig för ytterligare information eller förtydligande
om ditt problem eller klagomål. Vi kommer att kontakta dig för att informera dig om vårt
svar på ditt klagomål. Du kan också ha rätt att lämna in ett klagomål till en nationell eller
lokal tillsynsmyndighet.

YTTERLIGARE INFORMATION TILL EUROPEISKA ANVÄNDARE

Personuppgiftsansvarig

GDC är personuppgiftsansvarig för den allmänna dataskyddsförordningen (“GDPR”) och
andra tillämpliga dataskyddslagar. Detta innebär att GDC är huvudansvariga för att ta
hand om dina personuppgifter och denna Policy avgör medlen och syftena med
behandlingen av personuppgifter.

Rättsliga grunder för behandling
Vi är skyldiga att informera dig om de rättsliga grunderna för vår behandling av dina
personuppgifter, vilka beskrivs i tabellen nedan. Om du har frågor om den rättsliga
grunden för hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på
[email protected]

Bearbetningssyfte Rättslig grund
Tillhandahålla våra tjänster Bearbetning är nödvändig för att fullgöra det avtal som reglerar vårt tillhandahållande av tjänsterna.
Marknadsföring, För forskning och utveckling, För att hantera vår rekrytering och behandla anställningsansökningar, För efterlevnad, bedrägeribekämpning och säkerhet, Skapa anonyma data Dessa bearbetningsaktiviteter utgör våra legitima intressen. Vi ser till att vi överväger och balanserar eventuell påverkan på dig och dina rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter för våra legitima intressen. Vi använder inte dina personuppgifter för aktiviteter där våra intressen åsidosätts av påverkan på dig (såvida vi inte har ditt samtycke eller på annat sätt krävs eller tillåts enligt lag).
För att följa lagen Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra juridiska skyldigheter.
Med ditt samtycke Behandlingen baseras på ditt samtycke. Om vi förlitar oss på ditt samtycke har du rätt att återkalla det när som helst på det sätt som anges när vi samlar in dina uppgifter eller genom att kontakta oss på [email protected]

Användning för nya ändamål

Vi kan använda dina personuppgifter av skäl som inte beskrivs i denna Policy där det är
tillåtet enligt lag och anledningen är förenlig med det syfte för vilket vi samlat in dem.

Hur länge kommer vi att använda dina personuppgifter?

Vi kommer att använda dina personuppgifter så länge som nödvändigt baserat på varför vi
samlat in dem och vad vi använder dem till. Detta kan innefatta vårt behov av att uppfylla
ett juridiskt, regelverks-, bokförings- eller rapporteringskrav.

För att fastställa lämplig lagringsperiod för personuppgifter tar vi hänsyn till
personuppgifternas storlek, art och känslighet, den potentiella risken för skada vid
obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter, de syften för vilka vi
behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppnå dessa ändamål på andra sätt och de
tillämpliga rättsliga kraven.

I allmänna termer kommer vi att behålla dina personuppgifter under hela din
inblandning/engagemang med oss och så länge som rimligen är nödvändigt efteråt. Det
finns också vissa typer av uppgifter som enligt lag måste bevaras under en viss tid.

Dina individuella juridiska rättigheter

Du har rätt att få tillgång till, rätta, radera, begränsa dina personuppgifter, portabilitet av
personuppgifter och att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, enligt de
villkor och begränsningar som anges i kapitel III i GDPR enligt följande:

 • Tillgång. Du har rätt att fråga oss om vi behandlar dina personuppgifter och, i så fall, för en kopia av de personuppgifter vi har om dig, samt få viss annan information om vår behandling.
 • Korrigering. Om några personuppgifter vi har om dig är ofullständiga eller felaktiga kan du kräva att vi korrigerar dem, men vi kan behöva verifiera riktigheten i de nya uppgifter du lämnar till oss.
 • Radering. Detta gör det möjligt för dig att be oss att radera eller ta bort
  personuppgifter om det inte finns någon god anledning för oss att fortsätta att
  behandla dem.
 • Invända. Om vårt skäl för att behandla dina personuppgifter är berättigat, kan du invända mot behandling eftersom du anser att det påverkar dina grundläggande rättigheter och friheter. Du har också rätt att invända där vi behandlar dina
  personuppgifter för direktmarknadsföring.
 • Begränsning. Du kan be oss att avbryta vår användning av dina personuppgifter i följande scenarier:

  – om du vill att vi ska fastställa uppgifternas korrekthet;
  – där vår användning av dina personuppgifter är olaglig men du inte vill att vi raderar dem;
  – där du behöver oss för att lagra dina uppgifter under en längre period än vad vi brukar göra, eftersom du behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller
  – du har invänt mot vår användning av dina uppgifter, men vi måste kontrollera
  om vi har tvingande legitima skäl att använda dem.

 • Överföring. Där det är möjligt kommer vi att tillhandahålla dig, eller en tredje part som du har valt, dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt,
  maskinläsbart format. Observera att denna rättighet endast gäller personuppgifter
  som du tillhandahållit och som du ursprungligen gav oss samtycke till att använda
  eller där vi använde informationen för att fullgöra ett avtal med dig.
 • Återkalla samtycke. Om vårt skäl för behandlingen baseras på ditt samtycke kan du när som helst återkalla det samtycket. Om du återkallar ditt samtycke kan vi kanske inte tillhandahålla vissa tjänster till dig. Vi meddelar dig om så är fallet när du
  återkallar ditt samtycke.
 • Automatiserat beslutsfattande. Du har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande (t.ex. profilering) som väsentligt påverkar dig. Utövandet av denna rättighet är inte tillgängligt för dig i följande fall:
  – Det automatiska beslutet krävs för att ingå, eller utföra, ett avtal med dig.
  – Vi har ditt uttryckliga samtycke till att fatta ett sådant beslut.
  – Det automatiska beslutet är godkänt enligt lokal lagstiftning i en EU-
  medlemsstat.

  I de två första fallen som anges ovan har du dock fortfarande rätt att få mänsklig
  inblandning i fråga om beslutet, att uttrycka din åsikt och bestrida beslutet.

Om du har några frågor om denna policy eller vill utöva någon av de rättigheter som anges
ovan, vänligen kontakta oss på [email protected]

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din
identitet och säkerställa att du har rätt att utöva en rättighet avseende dina
personuppgifter. Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte
lämnas ut till någon person som inte har rätt att ta emot dem. Vi kan också kontakta dig
för att be dig om ytterligare information i samband med din begäran för att påskynda vårt
svar.

Det kan finnas juridiska eller andra skäl till att vi inte kan eller inte är skyldiga att uppfylla
en begäran om att utöva dina rättigheter. Vi kommer att använda tillgängliga lagliga
undantag för dina individuella rättigheter i den utsträckning det är lämpligt. Om vi avböjer
din begäran kommer vi att berätta varför, med förbehåll för juridiska begränsningar.

Du har också rätt att när som helst lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet (för mer
information finns på https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

INFORMATION FÖR BOENDE I KALIFORNIEN

Vi är skyldiga enligt California Consumer Privacy Act of 2018 (“CCPA”) att förse boende i
Kalifornien med information om hur vi samlar in, använder och delar deras
personuppgifter och om de rättigheter och val vi erbjuder invånare i Kalifornien när det
gäller vår hantering av Personuppgifterna.

Dina sekretessrättigheter i Kalifornien
Som invånare i Kalifornien har du de rättigheter som anges nedan. Dessa rättigheter är
dock inte absoluta, och vi kan avböja din begäran som tillåts av CCPA.

 • Information. Du kan begära följande information om hur vi har samlat in och använt dina personuppgifter under de senaste 12 månaderna:
  – De kategorier av personuppgifter som vi har samlat in.
  – Kategorierna av källor som vi samlat in personuppgifter från.
  – Affärs- eller kommersiellt syfte att samla in personuppgifter.
  – De kategorier av tredje parter som vi kan dela dina personuppgifter med.
  – Huruvida vi har lämnat ut dina personuppgifter för ett affärsändamål, och i så
  fall de kategorier av personuppgifter som mottagits av varje kategori av
  mottagare.
  – Om vi har sålt dina personuppgifter och, i så fall, de kategorier av
  personuppgifter som mottagits av varje kategori av mottagare.
 • Tillgång. Du kan begära en kopia av de personuppgifter som vi har om dig.
 • Radering. Du kan be oss att radera de personuppgifter som vi har om dig.
 • Icke-diskriminering. Du har rätt att utöva de rättigheter som beskrivs ovan utan diskriminering. Detta innebär att vi inte kommer att straffa dig för att du utövar dina rättigheter genom att vidta åtgärder så som att neka dig varor eller tjänster, öka pris/skattesatsen för varor eller tjänster, minska tjänstens kvalitet eller föreslå att vi kan bestraffa dig enligt beskrivningen ovan för att utöva dina rättigheter. CCPA tillåter oss dock att debitera dig ett annat pris eller tillhandahålla en annan servicekvalitet om skillnaden rimligen är relaterad till värdet av de personuppgifter som vi inte kan använda.

Hur du utövar dina rättigheter

Du kan utöva dina sekretessrättigheter i Kalifornien enligt följande:

Rätt till information, tillgång och radering

Du kan begära att få utöva dina rättigheter angående uppgifter, åtkomst och radering
genom att:

 • Kontakta oss på [email protected]
 • Identifikationsverifiering. CCPA kräver att vi kontrollerar identiteten på den person
  som lämnar in begäran innan vi lämnar ett konkret svar på begäran. En begäran
  måste vara tillräckligt detaljerad för att vi ska kunna förstå, utvärdera och svara.
  Den som begär måste tillhandahålla tillräcklig information för att vi på ett rimligt
  sätt ska kunna verifiera att individen är den person som vi samlat in information om.
  En begäran kan också göras på uppdrag av ditt barn under 13 år.
 • Godkända agenter. Invånare i Kalifornien kan ge en “auktoriserad agent” möjlighet
  att lämna in förfrågningar för deras räkning. Vi kräver att den auktoriserade agenten
  har ett skriftligt tillstånd som bekräftar denna möjlighet.

Försäljning av personuppgifter

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part enligt definitionen i CCPA.

Personuppgifter som vi samlar in, använder och delar

Tabellen nedan sammanfattar vilka data vi kan samla in eller vilka uppgifter som kan ha
samlats in från invånare i Kalifornien under de senaste 12 månaderna före ikraftträdandet
av denna policy.

Observera att kategorierna och exemplen i nedanstående förteckning är de som
definieras i CCPA. Detta betyder inte att alla exempel på denna kategori av
personuppgifter faktiskt samlades in av GDC, men återspeglar vår goda tro såvitt vi vet att
en del av den informationen från den tillämpliga kategorin kan ha samlats in och kan samlas in. Exempelvis skulle vissa kategorier av personuppgifter endast samlas in om du
lämnade sådana personuppgifter direkt till oss.

Dataelement inom kategorin Samlar vi in denna information? Delar vi denna information för affärsända mål?
Identifierare Riktigt namn, alias, postadress, unik personlig identifierare, kundnummer, e- postadress, kontonamn, andra liknande identifierare. Ja Nej
Online-identifierare En online-identifierare eller annan beständig identifierare som kan användas för att känna igen en person, familj eller enhet, över tid och mellan olika tjänster, inklusive men inte begränsat till, en enhetsidentifierare; en Internetprotokolladress; cookies; beacons; pixeltaggar; mobila annonsidentifierare eller liknande Teknik; kundnummer; unikt pseudonym eller användaralias; telefonnummer eller andra former av beständiga eller probabilistiska identifierare (dvs. identifiering av en person eller en produkt med en grad av säkerhet som är mer sannolik än inte) som kan användas för att identifiera en viss person eller enhet. Ja Nej
Skyddad klassificering Ras, religion, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, ålder Ålder möjlig Nej
Affärsinforma tion Register över personlig egendom, produkter eller tjänster som köpts, erhållits eller övervägts, eller andra inköp eller konsumerande historier eller tendenser Nej Nej
Biometrisk information En individs fysiologiska, biologiska eller beteendemässiga egenskaper, inklusive DNA, som kan användas, var för sig eller kombination med varandra eller med andra identifierande uppgifter, för att fastställa en persons identitet. Biometrisk information omfattar, men är inte begränsat till, bilder av iris, näthinnan, fingeravtryck, ansikte, hand, handflata, venmönster och röstinspelningar, från vilka en identifieringsmall, till exempel ett ansiktstryck, en minutiae-mall eller ett röstavtryck kan extraheras, och tangenttryckningsmönster eller rytmer, gångmönster eller rytmer och sömn-, hälso- eller träningsdata som innehåller identifierande information. Nej Nej
Internet- eller nätverksinfor mation Webbhistorik, sökhistorik och information om en konsuments interaktion med en webbplats, ett program eller en annons på Internet. Ja Ja
Geolokaliseri ngsdata Exakt placering, t.ex. härledd från GPS- koordinater eller telemetridata. Ja Ja
Yrkes- eller anställningsin formation Information om en persons nuvarande, tidigare eller framtida anställning eller yrkeserfarenhet (t.ex. arbetshistorik, resultatutvärderingar) och utbildningsbakgrund. Möjligt Nej
Finansiell information Bankkontonummer, betal- eller kreditkortsnummer, försäkringsnummer och annan finansiell information. Ja Ja
Medicinsk information Personlig information om en persons hälsa eller hälso- och sjukvård, inklusive sjukförsäkringsinformation. Nej Nej

INFORMATION OM COOKIES

Cookies är små bitar av data som lagras på din dator som kommer ihåg vad du anger när
du surfar på en webbplats. För mer information om cookies och hur de fungerar, besök:
www.aboutcookies.org.

Vi använder cookies för att förbättra vår tjänst och för att förbättra din
användarupplevelse, till exempel för att visa dig den mest relevanta informationen när du
återvänder till vår webbplats.

När vi använder cookies behandlar vi vanligtvis inte någon information som identifierar en
användare personligen. Genom att använda våra webbplatser samtycker du till att vi
använder cookies.
Du kan när som helst hantera cookieanvändning, inaktivera eller ta bort
cookies via dina webbläsarinställningar. Hjälpfunktionen i din webbläsare bör ge dig rätt
information.

Mer information om hur du avaktiverar eller raderar cookies finns nedan samt på
https://www.aboutcookies.org/cookie-faq/.

Vissa webbläsare tillhandahåller hjälpsamma cookieguider:

 • Chrome:
  https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies
 • Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies
 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
 • Safari 5 för Mac: https://support.apple.com/e
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html

Dessutom erbjuder Google Analytics egna alternativ för att välja bort:

 • http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

När det gäller mobila enheter kan det vara nödvändigt att läsa enhetens bruksanvisning
för att hantera cookies effektivt. Begränsning av cookies kan påverka funktionaliteten på
våra webbplatser.

TYPER AV COOKIES

Vi kan använda cookies för olika ändamål och med olika funktioner.

Viktiga cookies är nödvändiga för att våra webbplatser ska fungera effektivt. De hjälper till
att göra våra webbplatser användbara genom att aktivera grundläggande funktioner som
sidnavigering och tillgänglighet till säkra områden på våra webbplatser. Cookies av detta
slag kan också användas för att skydda och påskynda våra webbplatser av säkerhetsskäl
och för att identifiera våra betrodda besökare. De kan filtrera robotar och skilja dem från
legitima användare, vilket förhindrar all form av spamaktivitet på våra webbplatser.

Med preferenscookies kan våra webbplatser komma ihåg information som ändrar hur
våra webbplatser beter sig eller ser ut. De kan också användas för att tillhandahålla
tjänster som du har begärt.

Analyscookies analyserar information om hur våra webbplatser används. Analyscookies
kan bearbeta information om antalet besökare på våra webbplatser, var besökarna på
våra webbplatser kom ifrån, vilka sidor de besöker, scrollningsaktiviteter, nedladdningar,

information om användaragenter, tid som spenderas på våra webbplatser och ungefärlig
geolokalisering av en enhet som du använder för att komma åt våra webbplatser. Vi
använder denna information för att sammanställa rapporter som hjälper oss att förbättra
våra webbplatser.

Om vi tillåter andra att betjäna cookies via våra webbplatser och/eller appar kallas dessa
cookies “tredjepartscookies”.

Nedan finns mer information om de vanligaste cookies vi använder, hur de används och
hur länge de kommer att lagras på din dator eller enhet.

Våra vanligaste cookies är:

Cookie Beskrivning
KAX_P - Placerad av GDC Detta är en förstapartscookie som ger oss information om hur besökare upptäcker våra webbplatser (t.ex. om de klickade på Googles sökresultat, en annons eller skrivit in någon av våra webbplatsadresser i sin webbläsare). Denna cookie lagras i 1 månad.
Google Analytics — Placerad av Google Denna cookie från tredje part ger oss information om din användning av webbplatsen, inklusive var webbplatsen nås från, besökstid, besökta sidor etc. Denna cookie lagras i 2 år.
Google AdWords — Placerad av Google Denna cookie från tredje part gör det möjligt för oss att annonsera vår webbplats med Google AdWords-kampanjer. Denna cookie lagras i 2 år.
Google Cookies _ga - Google-cookie som används för att identifiera användare som löper ut efter 2 år. _gid - Google-cookie som används för att identifiera användare som löper ut efter 24 timmar. _gasessionid - Placerad av Google. Används för att knyta användaraktivitet till ett visst tidsfönster. _gaclientid - Placerad av Google. Unik identifierare för en webbläsare — enhetspar som hjälper Google Analytics att länka användaraktiviteter på en webbplats. _utmzz - Placerad av Google. Används för att spåra var besökarna kom ifrån.
Microsoft Cookies Microsoft Clarity. Placerad av Microsoft. Används för att spåra hur användare interagerar med en webbplats. MMID - Placerad av Microsoft Identifierar unika webbläsare som besöker Microsofts webbplatser.
KTag Cookies (vårt interna spårningssy stem) g_uuid - kTag användar-ID. Placeras av gambling.com group och används för att tilldela en anonym identifierare till varje användare så att vi kan skräddarsy innehållet efter dina preferenser. g_sid - KTag sessions-id. Placerad av gambling.com grupp och används för att tilldela en anonym session till varje användare så att vi kan spåra vilka annonser som fungerar bäst.
Optin Monster Cookies Placerad av Optin Monster. Används för att spåra användarinteraktioner med AB-tester.
Anpassade cookies PrivacyModalVisited. Placerad av gambling.com. Används för att spåra om användare interagerade med en modell för att undvika att visa den två gånger.
Hotjar - Placerad av Hotjar Denna cookie från tredje part gör det möjligt för oss att mäta och observera användarbeteende på våra webbplatser utan koppling till personlig information.
Outbrain Denna cookie från tredje part gör det möjligt för oss att skräddarsy innehåll baserat på tittarens preferenser. Denna cookie lagras i 10 Månader.
Viafoura Denna tredjepartscookie tillåter oss att skapa interaktiva funktioner för våra användare på vissa av våra webbplatser och den gör det möjligt för dig att logga in för att kunna skicka en kommentar, gilla en kommentar, följa en användare eller en konversation etc.
Cloudflare - Placerad av Cloudfare. Denna cookie är absolut nödvändig för Cloudflares säkerhetsfunktioner och kan inte stängas av. Den motsvarar inte något användar-ID i din webbapplikation och lagrar ingen personligt identifierbar information. Denna cookie lagras i 12 Månader.
Vizibl Denna cookie används för att leverera GDC-annonser som är relevanta för dig, baserat på dina intressen. De används också för att begränsa antalet gånger du ser en annons samt hjälpa till att mäta effektiviteten i en reklamkampanj. Denna cookie lagras på obestämd tid.
Facebook- anpassade målgrupper Denna cookie används för att leverera GDC-annonser som är relevanta för dig, baserat på dina aktioner på sidan. Denna cookie lagras i 180 dagar. Vi kan använda Facebook-anpassade målgrupper för att leverera annonser till e-postprenumeranter baserat på e-postadresser som vi har samlat in. För mer information om Facebook-reklam besök här. Om du vill veta hur du väljer bort Facebook-annonsering besök här.
PushEngage Denna cookie används för att skicka meddelanden som är relevanta för dig baserat på dina intressen, efter att du har prenumererat på att få meddelanden från GDC. De används också för att skicka meddelanden till dig baserat på din geolokalisering. För instruktioner om hur du avregistrerar dig från att ta emot meddelanden, besök här.
Cohort - ID Denna cookie används kategorisera användaren i en grupp baserat på deras enhet så att vi kan skräddarsy bättre erbjudanden åt dig.
Criteo Denna cookie används för att leverera GDC-annonser som är relevanta för dig, baserat på dina intressen. De används också för att begränsa antalet gånger du ser en annons samt hjälpe till att mäta effektiviteten i en reklamkampanj. Denna cookie lagras på obestämd tid. Om du vill avanmäla dig från vår tjänst för alla webbläsare har vi kunnat länka till cookie-ID för din nuvarande webbläsare, vänligen se avanmälningsmodulen som finns i avsnittet "Användarval" här . Om du bara vill avanmäla dig från din nuvarande webbläsare avmarkerar du rutan.

Observera att våra annonsörer också kan använda cookies på sina webbplatser, och vi har
ingen kontroll över sådan användning.

Om du har några frågor om denna policy eller om du vill utöva någon av de rättigheter
som anges ovan, vänligen kontakta oss på [email protected]

Vi kommer att svara på alla legitima förfrågningar omgående och under alla
omständigheter inom de tidsramar som föreskrivs i tillämplig lag. I allmänhet måste vi
svara på frågor inom en månad från mottagandet av begäran. Ibland kan det ta längre tid
än en månad om din begäran är särskilt komplicerad eller om du har gjort ett antal
förfrågningar. I det här fallet kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

author
Verkställande direktör

Fintan Costello är en veteran inom spelindustrin och har haft ledande positioner hos flera spelbolag inklusive PaddyPower och PokerStars. Under ett antal år ledde Fintan också Gambling Vertical hos Google.

Fintan använder sin branscherfarenhet som en gamblinginsider för att hålla uppsikt över BonusFinder och se till så att allt håller högsta möjliga standard. Hans uppdrag är att se till så att våra besökare kan "spela med mer".